1 / 4
Ukaguzi wakati wa ujenzi wa Tenki la Maji Shongo
2 / 3
Matokeo mazuri ya Miradi ya Maji katika Miji midogo
3 / 3
Chanzo cha Maji katika Mradi wa Kutoa Maji Shongo kupeleka Mbalizi
3 / 4
Maelezo kuhusu Mradi wa Maji Shongo Mbalizi

KARIBU MAMLAKA YA MAJISAFI NA USAFI WA MAZINGIRA MBEYA

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Jiji la Mbeya (Mbeya WSSA) ipo katika Jiji la Mbeya ikiwa na jukumu kuu la kutoa huduma ya majisafi na uondoaji wa majitaka katika Jiji la Mbeya. Mamlaka ilianzishwa mwaka 1998 kwa Sheria Na. 8 ya “Water Works Act Cap 272” ya mwaka 1997, iliyofanyiwa marekebisho na Sheria Na.12 ya Maji na Usafi wa Mazingira ya mwaka 2009.

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Jiji la Mbeya ipo katika daraja A. Hii ikimaanisha kuwa ina wajibu wa kugharamia shughuli zote za uendeshaji na matengenezo, kulipa mishahara ya watumishi wake na pia kuchangia kwenye miradi ya uboreshaji na upanuzi wa mitandao ya Majisafi na Usafi wa Mazingira.


DIRA (VISION)

Kuwa Mamlaka Bora katika kutoa huduma endelevu za Majisafi na Usafi wa Mazingira Nchini Tanzania.


DHIMA (MISSION)
Kutoa huduma bora na endelevu za majisafi na usafi wa mazingira zinazokidhi vigezo vya kitaifa na kimataifa kwa bei nafuu.


KAULIMBIU (SLOGAN)

“Maji kwa Uhai”


MISINGI YA UTENDAJI (CORE VALUES)

  • Wateja Kwanza

  • Watumishi ni Rasilimali namba moja ya Mamlaka

  • Kuwajibika kwa jamii inayotuzunguka

  • Nidhamu katika matumizi ya Fedha

  • Watumishi kufanyakazi kwa pamoja na kujituma.

  • Wafanyakazi kuhimizwa kujifunza na kubadilishana maarifa.


MATUKIO KWA PICHA


NAFASI ZA KAZI

Kwa sasa hakuna nafasi za kazi zilizo wazi.
MKURUGENZI MTENDAJI


KURASA MBALIMBALI HABARI MPYA


KUANGALIA ANKARA (BILI)
Ili kuangalia ankara yako na deni la maji tafadhali bonyeza kitufe hapa chini kisha ufuate maelekezoKURIPOTI MIVUJO YA MAJI

Ili kuripot mvujo wa maji (Mfano: bomba kupasuka n.k) fafadhali piga simu ya Ofisi namba: 0800110088 bure au kupitia mtandao kwa kubonyeza hapa.


KURIPOTI WIZI WA MAJI

Ndugu mwananchi, endapo utakuta kuna viashiria vya wizi wa maji au matumizi ya maji yasiyo halali, unaombwa kutoa taarifa ofisini kwa kupiga no: 0800110088 au kupitia mtandao kwa kubonyeza hapa. Zawadi nono itatolewa.


KURASA NYINGINE
MAWASILIANO

Karume / Sabasaba Road – Sinde Area
P. O. Box 2932,
Mbeya – Tanzania
Simu (mezani): +255 25-2504298 /+255 2503387
Simu (bure): 0800110088
Nukushi: +255 25-2503492
Barua pepe: md@mbeyauwsa.go.tz
Tovuti: www.mbeyauwsa.go.tz
BARUA PEPE (WAHUSIKA TU)

Bonyeza Hapa
Copyright © 2020 | Developed by I.C.T UNIT - MBEYA WSSA