Bei za Maji Kwa Mwaka 2018/19

KUNDI LA WATEJA MATUMIZI (UJAZO) GHARAMA KWA UJAZO (SH)
MAJUMBANI 1  –  10 1,000
  10   – 20 1,100
  > 20 1,300
     
TAASISI 1   – 30 1,500
  > 30 1,700
     
BIASHARA 1   – 30 1,500
  > 30 1,700
     
VIWANDANI 1   – 50 1,700
  > 50 1,900